PGB bij Nobilis

Het Persoonsgebonden Budget is een bedrag dat u kunt ontvangen als u zorg nodig heeft. U kunt hiermee (een deel van) de zorg inkopen die u nodig heeft. U gebruikt een PGB wanneer u zelf de zorgaanbieder wilt kiezen, en zelf controle wilt houden over welke ondersteuning u ontvangt. Welk PGB u moet aanvragen, waar u dat moet doen en hoe groot het bedrag is dat u ontvangt, hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden. Op deze pagina leggen we u uit welke vormen van het PGB er zijn en hoe u kunt kijken of u in aanmerking komt voor een budget.

Er zijn verschillende soorten PGB’s, die we hieronder zullen toelichten.

PGB-Wlz

Wlz staat in deze afkorting voor het Wet langdurige zorg. U vraagt een PGB-Wlz aan wanneer u behoefte heeft aan intensieve, langdurige zorg, overdag maar soms ook 's nachts. Voorwaarde voor een Wlz indicatie is dat er sprake moet zijn van continu toezicht. Indien u in aanmerking komt voor een PGB-Wlz, kunt u contact op nemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een Wlz indicatie wordt gesteld indien men in een verpleeghuis opgenomen zal kunnen worden. Echter is opname geen verplichting (kan wel een wens zijn). 

De overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven. Bij een Wlz indicatie is ook zorg thuis van toepassing.

PGB-Zvw

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging of wijkverpleging? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Voor een nieuwe PGB gaat u in gesprek met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Er wordt dan gekeken naar uw specifieke zorgbehoefte en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dan wordt bepaald welke zorg nodig is, en kunt u aangeven of u wilt kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf (een deel van) de zorg mee in te kopen.

PGB-Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt hulp wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan hulp in het huishouden, begeleiding bij activiteiten of bepaalde voorzieningen in huis. Heeft u bijvoorbeeld een rolstoel nodig, of moet er een in uw woning een traplift komen? Dan kunt u via het zorgloket van uw gemeente een beroep doen op het PGB-Wmo. Er wordt dan gekeken waar u recht op heeft. U mag vervolgens kiezen tussen een PGB of ‘zorg in natura’. Het verschil tussen deze twee vormen is dat u bij een persoonsgebonden budget geheel zelf bepaalt welke zorg u inkoopt en waar, maar dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor de administratie en rapportage.

De zorg van Nobilis bekostigen

Het persoonsgebonden budget kan helpen bij het bekostigen van de juiste zorg bij u thuis. Hoe groot het deel is dat u met een PGB kunt betalen, hangt natuurlijk ook af van de zorgvorm die u kiest en de hoeveelheid daarvan die wordt ingezet.

Wilt u graag meer specifieke informatie over de kosten van onze zorg, of kunnen we uw vragen over het PGB persoonlijk beantwoorden? Dan helpen we u graag wanneer u contact met ons opneemt. Tevens ondersteunen wij u bij de aanvraag en de administratieve zaken in deze.